ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის სკოლა-გიმნაზია

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის სკოლა-გიმნაზია

აცხადებს პირველკლასელთა მიღებას

2024-2025 სასწავლო წლისათვის

 

გიმნაზიაში განცხადებისა და საბუთების მიღება დაიწყება

2024 წლის 3 აპრილიდან

 

მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი საბუთები მიღება განცხადებასთან ერთად.

მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:

 • მოსწავლის დაბადების მოწმობა - დედანი,
 • მოსწავლის დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიალურად დამოწმებული,
 • რეგისტრაციის ბარათი სამოქალაქო რეესტრიდან,
 • მოსწავლის ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა,
 • მოსწავლის მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები მობილური ტელეფონის ნომრებისა და ელ.ფოსტის მისამართების მითითებით,
 • დევნილის მოწმობის ასლი (თუ არის),
 • სოციალურად დაუცველობის შესახებ ამონაწერი სააგენტოდან (თუ არის),
 • ობოლი თუ არის, მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი,
 • და-ძმების დაბადების მოწმობების ასლები თუ მრავალშვილიანი ოჯახიდანაა (4 და მეტი დედმამიშვილი ოჯახში),
 • სარეგისტრაციო გადასახადისა (10 ლარი) და სწავლების ერთი თვის საფასურის გიმნაზიის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის ქვითარი,
 • მოსწავლის ფოტო 3X4 – 3 ცალი.

მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს განცხადებისა და საბუთების შემოტანა შეუძლია მისამართზე: ქ. გორი, სამეფო ქ. N5 (დირექტორის ოთახის მისაღებში) 9:00-დან 16:00 საათამდე სამუშაო დღეებში.

მოსწავლის რეგისტრაცია და ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში.

შენიშვნა: რეგისტრაციას გაივლიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს - 6 წელი შეუსრულდათ 2024 წლის 1 დეკემბრამდე .

საბანკო ანგარიშის ნომერი:

ს.ს. ბაზისბანკი   CBASGE22

ანგარიშის # GE62BS00 0000 0005 6365 9

სკოლა-გიმნაზიის ადმინისტრაცია

უახლესი სტატიები

ჩვენს სკოლაში მომხდარი სიახლეები, პროექტები და ღონისძიებები

პოპულარული სტატიები

ვებგვერდზე განთავსებული ყველაზე პოპულარული სტატიები და განცხადებები

გალერეა

გიმნაზიაში მომხდარი ღონისძიებებისა და სხვადასხვა სიახლეების ფოტო გალერეა

საკონტაქტო მონაცემები

გორი, სამეფო ქ. #5

 • dummy+995 (0370) 27 0432

 • dummy gori.gimnazia@gmail.com

 • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია

 • ს.კ 218082848

 • ს.ს. ბაზისბანკი CBASGE22

 • ანგარიშის # GE62BS00 0000 0005 6365 90

ძიება