სიახლეები

გიმნაზიის ყოველდღიურობა, სიახლეები და ინფორმაციები

ძიება

ა(ა)იპ ღირსი მამა  გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია აცხადებს პირველკლასელთა მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის

 

გიმნაზიაში განცხადებისა და საბუთების მიღება დაიწყება

2022 წლის 16 მარტიდან

(ადგილები შეზღუდულია)

 

მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი საბუთები მიღება განცხადებასთან ერთად.

მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:

 • მოსწავლის დაბადების მოწმობა - დედანი,
 • მოსწავლის დაბადების მოწმობის ასლი,
 • მოსწავლის ჯანმრთელობის ცნობა,
 • მოსწავლის მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები მობილური ტელეფონის ნომრებისა და ელ.ფოსტის მისამართების მითითებით,
 • დევნილის მოწმობის ასლი (თუ არის),
 • სოციალურად დაუცველობის შესახებ ამონაწერი სააგენტოდან (თუ არის),
 • ობოლი თუ არის, მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი,
 • და-ძმების დაბადების მოწმობების ასლები თუ მრავალშვილიანი ოჯახიდანაა (4 და მეტი დედმამიშვილია ოჯახში),
 • სარეგისტრაციო გადასახადისა (10 ლარი) და სწავლების ერთი თვის საფასურის გიმნაზიის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის ქვითარი,
 • მოსწავლის ფოტო 3X4 – 3 ცალი.

მშობელს შეუძლია განცხადება და საბუთები წარმოადგინოს სამუშაო დღეებში 9:00-დან 16:00 საათამდე მისამართზე: ქ. გორი, სამეფო ქ. N5 (დირექტორის ოთახის მისაღებში).

მოსწავლის რეგისტრაცია და ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში.

შენიშვნა: რეგისტრაციას გაივლიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

საბანკო ანგარიშის ნომერი:

ს.ს. ბაზისბანკი    CBASGE22

ანგარიშის # GE62BS00 0000 0005 6365 9

გიმნაზიის ადმინისტრაცია

საკონტაქტო მონაცემები

გორი, სამეფო ქ. #5

 • dummy+995 (0370) 27 0432

 • dummy gori.gimnazia@gmail.com

 • ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია

 • ს.კ 218082848

 • ს.ს. ბაზისბანკი CBASGE22

 • ანგარიშის # GE62BS00 0000 0005 6365 90

ძიება