სტრუქტურა

გიმნაზიის სტრუქტურა, ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მასწავლებლები და პედაგოგიური საბჭო

Image

გიმნაზიის ადმინისტრაცია

გიმნაზიის ადმინისტრაციული ნაწილის პირადი მონაცემები

გიმნაზიის რექტორი
გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია (გვაზავა)გიმნაზიის რექტორი
აღმასრულებელი დირექტორი
დეკანოზი ბორისი (ნიჩიპეროვიჩი)აღმასრულებელი დირექტორი
მანანა კაკაურიძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგშიმანანა კაკაურიძე
დირექტორის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში
თინათინ გვერდწითელიდირექტორის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში
ბუღალტერი
ნანა ჯოხაძებუღალტერი

ჩვენი მიღწევები

გიმნაზიაში მოსწავლე და და კურსდამთავრებულ მოსწავლეთა მიღწევები

მოსწავლე
0
კლასები
0
კურსდამთავრებული
0
გრანტოსნები
0

გიმნაზიის ტექნიკური ნაწილი

გიმნაზიის დამხმარე და ტექნიკური ნაწილის პირადი მონაცემები

თამარ ჭალიძე
საქმეთა მმართველითამარ ჭალიძე
ლია გოგოლაძე
ბიბლიოთეკარილია გოგოლაძე
ალექსანდრე გოგიაშვილი
ინფორმაციული ტექნოლოგიალექსანდრე გოგიაშვილი
მზაღო პავლიაშვილი
კომენდანტიმზაღო პავლიაშვილი
ნანი ტატიშვილი
დიასახლისინანი ტატიშვილი
ანზორ გიგოლაშვილი
დარაჯიანზორ გიგოლაშვილი
ვალერი ბონდორენკო
დარაჯივალერი ბონდორენკო
გივი კაპანაძე
დარაჯიგივი კაპანაძე
მარინე თუშიშვილი
დამლაგებელიმარინე თუშიშვილი
ნელი ლობჟანიძე
დამლაგებელინელი ლობჟანიძე
სოფიო კოპაძე
დამლაგებელისოფიო კოპაძე
კონსტანტინე შატბერაშვილი
სამეურნეო ნაწილის გამგეკონსტანტინე შატბერაშვილი
მაია შერმადინი
დამლაგებელიმაია შერმადინი
ეკატერინე გოდერძიშვილი
ექიმიეკატერინე გოდერძიშვილი
ნანული ტლაშაძე
დამლაგებელინანული ტლაშაძე

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო

 

გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭო შედგება გიმნაზიის ყველა პედაგოგისაგან. საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება გიმნაზიის პედაგოგთა არანაკლებ ნახევარი. გიმნაზიის პედაგოგთა საბჭო ტარდება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ. საბჭოს რიგგარეშე სხდომა შეიძლება მოწვეულ იქნას გიმნაზიის რექტორის, აღმასრულებელი დირექტორის მოთხოვნით ან პედაგოგიური საბჭოს ინიციატივით.

პედაგოგიური საბჭო წარმოადგენს სათათბირო ორგანოს, რომელიც შეიმუშავებს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული  საკითხების თაობაზე.

პედაგოგიური საბჭო:

ა) უფლებამოსილია შეიმუშაოს და აღმასრულებელ დირექტორს განსახილველად წარუდგინოს  ცვლილებები გიმნაზიის საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილში.

ბ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სასწავლო გეგმა და წარუდგინოს აღმასრულებელ დირექტორს დასამტკიცებლად.

გ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის სწავლა-სწავლების პროცესის პრობლემები და შესთავაზოს ადმინისტრაციას მათი გადაჭრის გზები.

დ) უფლებამოსილია განიხილოს გიმნაზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები და მიაწოდოს რეკომენდაციები ადმინისტრაციას.

პედაგოგიური საბჭო შემადგენლობა:

მღვდელი იოანე (ბონდარენკო)

მარია ასანიძე

მედეია აწკარუნაშვილი

გოგიტა ბარბაქაძე

ციური ბერუაშვილი

ნანა ბერძენიშვილი

ია ბჟალავა

გიული ბუთხუზი

მაია ბუხრაძე

ნონა გამსახურდაშვილი

ლიანა გელაშვილი

თინათინ გვერდწითელი

გიორგი კუპრიაშვილი

თეა გოგიჩაიშვილი

გულო გურგენაშვილი

თამარ დეკანოსიძე

ცისია ვანიშვილი

 

ცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიცირა ზაბილონი

ელენე თვაური

მანანა კაკაურიძე

მარინე კახიაშვილი

ნინო კვაღნიძე

კობა კვინიკაძე

ქეთევან კორაშვილი

თამილა კოშორიძე

მაია კურტანიძე

ქეთევან ლობჟანიძე

მაია მაისურაძე

სვეტლანა მაჭარაშვილი

მაია მელიქიშვილი

ლელა მერაბიშვილი

ელენე მეფარიშვილი

მარინე მოსიაშვილი

რუსუდან მღებრიშვილი

ვერა მღებრიშვილი

ნელი მჭედლიშვილიძიება